Stacks Image 40
Dette er ein uoffisiell nettstad med informasjon om Reksteren i Tysnes kommune.

Den er laga våren 2012 som eit dugnadsarbeid av folk på Reksteren, og vert administrert av Reksteren Idrettslag.

Me har ikkje kapasitet til løpande oppdateringer, men vil sjå til at informasjonen vert endra når det vert naudsynt - truleg nokre gongar kvart år.

Bileta er tekne av fotointeresserte innbyggjarar og feriefolk.

Me tek gjerne imot innspel både frå rekstringar og andre: Tips til informasjon som burde vore med, gode bilete og framlegg om rettingar - teknisk og i innhaldet. Dette kan sendast til

gs@reksteren.no

Om du er ute etter informasjon om Reksteren kontaktar du

ock@reksteren.no