Reksteren
Tysnes, Norge
Kartet syner dei parkeringsplassane som er nemde for fjellturar og vandringar, plassering av boskontainarar og dei ferskvatna der ein kan fiske utan løyve frå gunneigar. Det er òg merka av eit par plassar der det er høvelege forhold for fiske i sjøen.

Du kan laste ned ein pdf i større format her.

Butikken på Bruntveit (og Tysnes Turistinformasjon i Våge) sel eit framifrå , detaljert turkart over heile kommunen.